البته از زمان شروع به کار سعید محمد  بعنوان مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور حاشیه‌سازی‌های بسیاری علیه وی نیز شکل گرفته بود که با توجه به رویکرد اصلاحی سعید محمد ، این تخریب‌ها دور از انتظار نبود تا جایی که حسن خانلری مدیر روابط عمومی دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با ابراز تاسف از بوجود آمدن اینگونه شایعات در فضای مجازی در صفحه توییتر خود نوشت: در ساعات و لحظات منتهی به ‎اربعین حسینی که مؤمنین مشغول به خودسازییند، کسانی که اخیرا با استقرار دولت مردمی دستشان از بیت المال کوتاه شده، مزورانه دست به شایعه پراکنی علیه دبیرخانه ‎مناطق آزاد زدند تا مگر دوباره راهی به بیت المال بیابند.بی شک حق پیگیری برای دبیرخانه محفوظ است.